Tiêng hat thien than pdf

Tiêng hat thien than pdf день Снежных игр Doodle! Чтобы выполнить поиск, нажмите “Ввод”.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? Quê  Bình Long, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Con người xã hội của ông có tầm vóc rộng lớn. Cách Mạng ở miền Nam. Tuy nhiên tôi sẽ tập chú vào Lý Văn Sâm , nhà văn, thông qua những sáng tác cuả ông. Cả hai tác giả trên đều khẳng định một vị trí trên văn đàn cho nhà văn họ Lý.

Nhưng dường như vẫn còn những băn khoăn, không biết đặt Lý Văn Sâm trên văn đàn nào. Lý Văn Sâm là nhà nhà văn Lãng mạn hay Hiện thực, thuộc thế hệ  trước 1945 hay sau 1945. Lý Văn Sâm thuộc lớp nhà văn kháng chiến chống Pháp hay chống Mỹ. Và dường như chưa tách bạch Lý Văn Sâm nhà văn với nhà chính trị, nhà văn hoá. 1954, Lý Văn sâm có khoảng 12 năm viết chuyện đường rừng. Cốt lõi của truyện là câu chuyện tình yêu. 7 truyện viết về tình cảnh người trí thức nghèo, bế tắc trước thực tại.

Lý Văn Sâm sáng tác nhiều những năm1947-1954. Nếu xếp ông vào những nhà văn Lãng mạn, thì thời của Tự Lực Văn Đoàn đã qua và ông không sánh được với Nhất linh, Khái Hưng, Thạch Lam, Nguyễn Tuân là những nhà văn đã có tên tuổi trước đó. Những truyện viết về sự bế tắc cuả người trí thức cuả ông cũng không sánh được với  Nam Cao trước đó. Nếu đặt ông vào văn  đàn  kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thì dường như ông lại xa lạ với mạch văn chung lúc bấy giờ viết bằng phương pháp Tả Thực xã Hội chủ Nghiã. Nhân vật của ông không phải là công, nông, binh, những con người của thời đại mới.

Lý Văn Sâm là việc không hề đơn giản chút nào. Lý Văn Sâm là một nhà văn tài năng, điều này đã rõ, bởi vì ông đã có được nhiều tác phẩm hay, sức sáng tạo dồi dào, văn của ông có chất thẩm mỹ riêng. Nhưng tại sao tác phẩm của Lý Văn Sâm không hoà vào dòng chảy chung cuả văn học thời đại? LVS không quan trọng lắm mà cần xác lập được Lý Văn Sâm đã có những đóng góp gì cho văn chương Việt Nam, ông có những đặc sắc nghệ thuật gì, có những sáng tạo gì mới mẻ ? Dường như các tác giả đã viết về Lý Văn Sâm chỉ lấy tác phẩm của ông  để minh hoạ cho con người xã hội cuả ông mà không nhìn sáng tạo của ông như một thế giới riêng. Nghiã là Lý Văn Sâm sáng tác để tố cáo tội ác giặc Pháp và chính quyền Ngô đình Diệm tay sai, vì thế tác phẩm của Lý Văn Sâm là chứng cớ để chúng bắt giam Lý Văn Sâm. Nhận định như thế cũng là phủ định những sáng tạo nghệ thuật của Lý Văn Sâm.