The fog bruce gernon pdf

50 skip og 20 fly skal ha «forsvunnet the fog bruce gernon pdf» de siste hundre årene. Hele besetningen forsvant og vrakrester av flyene er aldri blitt funnet.

Det har i lang tid vært mange forskjellige myter om hendelser i Bermudatriangelet. I boken hevdes det at uvanlig mange fartøy og fly har forlist eller styrtet av uforklarlige grunner. Han kom frem til at de fleste forlisene skjedde i hardt vær og at mange av ulykkene ikke hadde skjedd i området. Det skal derfor ikke være noe mysterium å oppklare i det hele tatt, og jakten på forklaringer må regnes som meningsløs.