Le nouveau taxi 1 pdf

Bạn có giáo trình Le Nouveau Taxi 2 và CD le nouveau taxi 1 pdf của Taxi 1 không vậy? 1 này ko ạ ? CD về giải nén đuôi . CD thì phải có phần mềm hỗ trợ.

Bạn có nốt quyển 3 nouveau B1 ko? Hiện kho sách đó đang bị đóng rồi. Những gì mình sưu tầm được đều up lên chia sẻ cùng mọi người. 1 và đĩa CD của nó. 1 quyển le nouveau màu đang dùng thôi. Chị ơi, em có vào link download tuy nhiên google drive không cho phép download ạ.